Suzan ter Riele

Onderwijstrainer en gedragsspecialist

Suzan ter Riele is werkzaam als orthopedagoog bij C-LiON. Zij studeerde na de Pabo aan de Universiteit van Utrecht. In haar werk als orthopedagoog heeft ze leerlingen begeleid in (speciaal) basisonderwijs en is ze dyslexiebehandelaar geweest. Suzan verzorgt training en coaching aan professionals in het onderwijs.

Ten aanzien van het omgaan met gedrag vindt Suzan het belangrijk een ander uit te dagen om nieuwsgierig te blijven naar zichzelf en naar de ander. ‘Gedrag is zichtbaar en voelbaar maar lastig om te buigen als we enkel naar de buitenkant kijken’ aldus Suzan. Haar begeleiding richt zich op het veranderen van gedrag door samen met de ander de oorsprong van het gedrag, de overtuigingen en drijfveren te onderzoeken. Door te vragen, te sparren en inhoudelijke kennis te delen, probeert Suzan de ander te inspireren tot een creatieproces.

Daarnaast begeleidt Suzan leraren in het omgaan met taal en lezen, waarbij ze oog heeft voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en leraren stimuleert om leerlingen optimaal te begeleiden.

Expertise: 

  • Gedrag
  • Coachen van onderwijsprofessionals
  • Leer- en gedragsstoornissen
  • Taal- en leesonderwijs
  • Preventief werken met gedrag
  • Werken met kinderen met autisme, adhd, agressie en hechting
  • Beeldcoach
  • Dyslexie- en dyscalculie