Reacties na trainingen:

 • "Deskundig en betrokken"
 • "Met haar enthousiasme en focus op het primaire proces weet zij goed de vertaalslag naar de praktijk te maken"
 • "José weet je te prikkelen om het anders te gaan doen"
 • "Verweeft in haar trainingen eigen praktijkervaringen; zowel succesvolle als minder geslaagde"
 • "Zorgt voor wisselende werkvormen waarbij je steeds met andere deelnemers in gesprek gaat"
 • "Heeft een hoog kennisniveau en weet de verbinding te maken tussen theorie en praktijk"
 • "Zij heeft een goed analytisch vermogen en overzicht op het gehele proces met oog voor het resultaat"

José Breekveldt

Onderwijstrainer en taalspecialist

José heeft een zeer brede ervaring in het onderwijs. Als leerkracht, intern begeleider, schoolleider en trainer van onderwijsprofessionals staat voor haar het beste onderwijs voor iedere leerling voorop. In haar rol als adviseur is ONTWIKKELING daarbij het sleutelwoord. Zij richt zich op vragen als: ‘Hoe kun je als team het onderwijs ontwikkelen, zodat leerlingen het beste in zichzelf naar boven kunnen halen’, ‘En in hoeverre levert de verbetering of verandering echt iets op voor de leerling?’

Voor José kan de verbetering of verandering alleen in SAMENHANG plaatsvinden om tot succes te leiden. Dit betekent: met elkaar op onderzoek gaan en ontwerpen, verzamelen, analyseren, evalueren om zo tot een duurzame verandering in de klas en de school te komen.

Anderen omschrijven José als deskundig en betrokken. Met haar enthousiasme en focus op het primaire proces weet zij goed de vertaalslag naar de praktijk te maken en weet zij anderen te prikkelen. Ze heeft een goed analytisch vermogen en overview op het gehele proces met oog voor het resultaat.

Expertise:

 • Leiderschap
 • Coachen van onderwijsprofessionals
 • Effectief Klassenmanagement
 • Begrijpend luisteren/lezen
 • Coöperatief leren
 • Werken in onderzoeksgroepen
 • Ontwikkeling in samenhang
 • Taalonderwijs
 • Opbrengstgericht- en handelingsgericht werken