Charlotte van den Oudenalder

Onderwijstrainer en jonge kindspecialist

Charlotte heeft meer dan tien jaar in het basisonderwijs gewerkt, waarvan een groot gedeelte in de midden- en onderbouw. Zij is onze specialist op het gebied van het jonge kind. Uitgangspunten daarbij zijn ruimte voor spelend leren en kinderen verantwoordelijkheid geven in hun eigen leerproces. Ze kijkt graag met scholen mee om de kinderen een rijke, uitdagende en veelzijdige leeromgeving te bieden.

Daarnaast is Charlotte specialist op taalgebied en heeft zij veel kennis van het aanvankelijk leesproces en ontluikende geletterdheid. Ze helpt scholen graag bij het verbeteren van het taal- en leesonderwijs in de onder- en middenbouw.

Vanuit haar persoonlijke betrokkenheid bij de scholen en open communicatie gaat zij met scholen in gesprek over hun onderwijs op een prettige, opbouwende manier. Charlotte kijkt met de scholen samen buiten de gebaande paden naar passende oplossingen in de klassen. Op die manier kan gewerkt worden aan “onderwijs op maat” voor de verschillende kinderen in een groep.

Expertise:

  • Jonge kind
  • Spelend leren
  • Aanvankelijk lezen
  • Nieuwe onderwijsconcepten en traditionele onderwijsvernieuwing (ook IKC)
  • Onderzoeken en ontwerpend leren
  • Wereldoriëntatie
  • 21e eeuwse vaardigheden