Angelique Kees

Onderwijstrainer & taal-/leesspecialist

Na heel wat jaren onderwijservaring op een breed vlak in het primair onderwijs, heeft Angelique zich toegelegd op training, advisering en het docentschap aan onderwijsprofessionals. Haar ambitie om samen het onderwijs beter en sterker te maken, ten dienste van het kind, is wat haar drijft. Samenwerking, effectief en passend in de hedendaagse praktijk zijn kernbegrippen hierbij.

Zij vindt het belangrijk onderwijsprofessionals aan te zetten tot zelf nadenken en meedenken om de best passende oplossing en mogelijkheden te zoeken. Samen analyseren en op zoek gaan naar de kern. Aan een stevige ondergrond vanuit de theorie hecht ze belang.

Vanuit haar brede ervaringen als leerkracht, intern begeleider, (motorisch-) remedial teacher, management lid als ook docent in het Hoger beroepsonderwijs maakt dat er vanuit een breed perspectief naar de ondersteuningsvraag gekeken wordt en ieder facet de nodige aandacht krijgt.

Kortom; samen praktisch en constructief aan de slag gaan waarbij humor, duidelijkheid en doelgericht gewerkt wordt is wat Angelique typeert.

Expertise:

  • Taal- en leesonderwijs
  • Effectief Klassenmanagement
  • Opbrengstgericht- en handelingsgericht werken
  • Schrijfonderwijs en motorische ontwikkeling
  • Ouders en de school