Wetenschap en technologie

Wetenschap en technologie ondersteunt het leerproces van leerlingen, verbreed het onderwijs door leerlingen te helpen de juiste vragen te stellen en vaardigheden te ontwikkelen die hen kan helpen bij het vinden van de antwoorden op de vragen die ze stellen.

Dit kan door componenten van onderzoek in te voegen in reguliere vakken als taal en rekenen maar ook in samenhang met de zaakvakken. Denk dan aan betere organisatie van het onderwijs, handige werkvormen en leerkrachtstrategieën en kennisverbreding van stuurteams.

Wetenschap en technologie draait bij ons om een goede visie, duidelijke organisatie, een sterk klassenmanagement en kwaliteit in leerkrachtvaardigheden.

Wij werken vanuit een maatwerkprincipe: kies voor een van onze experts of expertgebieden om in gesprek te gaan over de mogelijkheden bij jou op school.

Experts Wetenschap en technologie

Charlotte

  • Spelend leren
  • Nieuwe onderwijsconcepten en traditionele onderwijsvernieuwing (ook IKC)
  • Onderzoeken en ontwerpend leren
  • Wereldoriëntatie

José

  • Ontwikkeling in samenhang

Tatiana

  • 21e eeuws onderwijs - Visietraject