Toekomstgericht onderwijs

Veel scholen zijn bezig om hun aanbod aan de leerlingen toekomstbestendig te maken. Samen met scholen kijken wij graag naar mogelijkheden om daar een bijdrage aan te leveren.
Toekomstbestendigheid heeft alles te maken met de visie van scholen op de toekomst. Is toekomstbestendig onderwijs gericht op vaardigheden? Attitudes? Materialen en ICT?

In een maatwerktraject met de school kijken we waar het aanbod passend gemaakt kan worden vanuit de zaakvakken, de 21e eeuwse vaardigheden of de kernvakken. Daarbij vormt visie altijd de basis voor de samenwerking tussen Schoolyard en de school. De beelden die de school al heeft over “toekomstgericht onderwijs” worden samen omgezet naar concreet aanbod voor de leerlingen, waarbij de doorgaande lijn door de school de rode draad vormt.

Onze onderwijsadviseurs kijken graag met u mee naar een passende begeleiding, waarbij maatwerk en een persoonlijke benadering onze uitgangspunten zijn.

Experts Toekomstgericht onderwijs

Angelique

 • Ouders en de school

Charlotte

 • Nieuwe onderwijsconcepten en traditionele onderwijsvernieuwing (ook IKC)
 • Onderzoeken en ontwerpend leren
 • Wereldoriëntatie
 • 21e eeuwse vaardigheden

José

 • Leiderschap
 • Coachen van onderwijsprofessionals
 • Werken in onderzoeksgroepen
 • Ontwikkeling in samenhang
 • Opbrengstgericht- en handelingsgericht werken

Martine

 • Communiceren met ouders
 • Inspireren en meedenken vanuit een onderzoekende houding
 • Eigenaarschap van leerlingen en onderwijsprofessionals
 • Visietrajecten
 • Persoonlijke ontwikkeling van onderwijsprofessionals

 

Tatiana

 • Effectief klassenmanagement en pedagogisch handelen
 • Opbrengstgericht onderwijs
 • Effectieve instructie
 • Rekenen
 • Coöperatief leren
 • 21e eeuws onderwijs - Visietraject