Taal en lezen

Taal is de motor achter onze mentale vermogens. Taal en denken zijn twee grootheden die elkaar overlappen en beïnvloeden. Het verwerven van taal gaat hand in hand met leren over de wereld. Tegelijk met het leren van taal en woorden komen kinderen in aanraking met verschijnselen in hun omgeving en wordt hun denken hierover gestimuleerd. Taal heb je de hele dag nodig op school bij ieder schoolvak en ook buiten school kun je niet zonder taal. Taal maakt het mogelijk om te communiceren met anderen in onze omgeving, onze kennis te vergroten en sociaal competent te zijn.

Net als taal is lezen een basisvaardigheid in onze maatschappij. Als kinderen leren lezen, gaat er letterlijk een wereld voor ze open. Lezen en voorlezen stimuleren het leervermogen en het kind doet kennis op over de wereld om zich heen. Naast zelf lezen is ‘online geletterdheid’ van groot belang in onze huidige en toekomstige maatschappij. Een maatschappij die steeds digitaler wordt. Om je te kunnen redden nu en in de toekomst is het nodig dat je snel iets kunt opzoeken op internet, de hoeveelheid informatie snel scannend kunt lezen en allerlei informatie van bijvoorbeeld de overheid kunt lezen en begrijpen. Door internet is de wereld om ons heen voor iedereen bereikbaar; je hebt vaardigheden nodig om daarmee te kunnen omgaan.

Taal en lezen hangen nauw met elkaar samen. Wie meer leest, wordt beter in taal en vice versa. Een toekomstgerichte visie, interactieve en activerende didactiek, een taalrijke leeromgeving en bevlogen, taalgerichte leerkrachten zijn daarbij onontbeerlijk.

Ben je benieuwd welke toekomstgerichte visie op taal en lezen binnen jouw schoolorganisatie zou passen? En hoe je deze binnen jullie schoolteam vorm kunt geven? Kies voor een van onze experts. Wij denken graag met je mee.

Tip: Methodekieswijzer
Onze experts ontwikkelden de Methodekieswijzer om je te helpen met het maken van een adequate keuze voor een nieuwe taalmethode voor je school: www.methodekieswijzer.nl

Experts Taal en lezen

Angelique

 • Taal- en leesonderwijs
 • Effectief klassenmanagement
 • Opbrengstgericht- en handelingsgericht werken
 • Ouders en de school

Charlotte

 • Spelend leren
 • Aanvankelijk lezen

José

 • Begrijpend luisteren/lezen
 • Coöperatief leren
 • Taalonderwijs

Suzan

 • Coachen van onderwijsprofessionals
 • Taal- en leesonderwijs
 • Dyslexie