Het Jonge Kind

Als het om onderwijs aan jonge kinderen gaat, geloven we bij Schoolyard dat ruimte, tijd en beweging in elke zin van het woord nodig zijn om te leren en te spelen in de onderbouw. Jonge kinderen leren door zich te bewegen in een ruimte en daar de tijd voor te krijgen. Door dingen vast te houden, ermee te spelen en te oefenen, krijgen ze “grip” op het leven en leggen ze nieuwe verbanden. Ontwikkeling en spel zijn niet los te zien van elkaar; in betrokken spelen ligt het leren vanuit “echte” ervaringen besloten.

Goed spelen is een voorwaarde voor “goed leren”. Ruimte, tijd en beweging zijn voorwaarden voor kwalitatief goed spel. De ruimte moet voldoende groot, uitdagend en aantrekkelijk ingericht en plezierig zijn. Dit lijkt een open deur, maar vaak valt er nog heel veel meer “rijkdom” in de klassen te beleven door die anders in te richten.

Natuurlijk doen kinderen dit ontdekken en spelen niet alleen, maar samen met hun leerkracht en klasgenoten, die ook allemaal in een andere ontwikkeling zitten. Dat maakt het onderwijs aan jonge kinderen boeiend en ook gecompliceerd. Hoe maak je de omgeving en de activiteiten zo “rijk” dat alle kinderen er iets uit kunnen halen en belangrijke leerervaringen opdoen op sociaal, motorisch, cognitief en emotioneel vlak? Bij Schoolyard denken we graag met uw school mee om in de onderbouw een rijke basis te leggen voor de ontwikkeling van de kinderen!

Experts Het Jonge Kind

Angelique

  • Taal- en leesonderwijs
  • Schrijfonderwijs en motorische ontwikkeling

Charlotte

  • Jonge kind
  • Spelend leren
  • Onderzoeken en ontwerpend leren