Gedrag in de groep

In de afgelopen jaren is er een steeds krachtiger geluid uit het veld te horen dat de gedragsproblemen van kinderen en jongeren fors toenemen. In hoeverre dat te maken heeft met een toenemende acceptatieverschuiving bij leraren en ouders, is niet bekend. Maar het signaal op zich moet heel serieus genomen worden: onderwijsgevenden en onderwijszorgfunctionarissen willen meer dan nu in staat zijn om gedragsproblemen en stoornissen vroegtijdig te signaleren en deze adequaat aan te pakken.

De invoering van Passend Onderwijs brengt met zich mee dat de tendens van een toenemende stroom leerlingen naar het speciaal onderwijs is afgeremd en omgebogen. Hierdoor wordt het steeds belangrijker dat schoolteams in staat zijn om gedragsproblemen aan te pakken en leerlingen met (lichte vormen van) psychiatrische en psychische stoornissen binnen boord te houden. Een boeiende, uitdagende, maar geen gemakkelijke opgave. Het vergt nieuwe en verdiepte kennis bij leraren, inzicht in preventieve maatregelen en het doet een beroep op het algemeen pedagogisch handelen en handelingsbekwaamheid bij de aanpak van de problematiek.

Wij geloven erin dat door aandacht te hebben voor de rol als leraar, de groepsprocessen en sociaal emotioneel leren, er een gezonde groepssfeer gecreëerd kan worden die helpt in het neerzetten van een sociaal emotioneel klimaat waarin kinderen kunnen groeien en didactiek houvast vindt.

Experts Gedrag in de groep

Angelique

  • Effectief klassenmanagement

José

  • Effectief klassenmanagement

Suzan

  • Gedrag
  • Coachen van onderwijsprofessionals
  • Leer- en gedragsstoornissen
  • Preventief werken met gedrag
  • Werken met kinderen met autisme, adhd, agressie en hechting
  • Beeldcoach

Tatiana

  • Effectief klassenmanagement en pedagogisch handelen
  • Aansturen van groepsdynamische processen