Meer bewegen in het basisonderwijs?


Door Tatiana Bastiaanse

Sporten kan gezond en leuk zijn en daarnaast ook een waardevolle bijdrage leveren aan het welbevinden, sociaal functioneren en er zijn zelfs aanwijzingen dat het schoolverzuim en vroegtijdig uitval kan voorkomen. Mede daarom is de aandacht voor meer bewegen op school (en thuis) een prachtige trend in de discussie over goed opvoeden, ontwikkelen en scholen. Scholen hebben echter beperkte tijd en financiële middelen om te voldoen aan de eis van 3 uur een vakleerkracht.

Enkele waardevolle initiatieven:  

Scholen die de ‘daily mile’ lopen met hun leerlingen

Tijdens schoolbezoeken en cursussen spreek ik met diverse leerkrachten die de Daily Mile als een positieve aanvulling zien. Echter: geen ‘3 uur gymles’ van een ‘vakleerkracht’. Wel fittere leerlingen, een positief klassenklimaat en voldoende beweging en frisse lucht. Geen zware belasting van het budget en het rooster. 
www.thedailymile.nl

Groene schoolpleinen en gezonde schoolpleinen

Schoolpleinen die de creativiteit van de leerlingen stimuleren, schoolpleinen met speciale Chillzones, balspel zones en tikzones. Deze schoolpleinen zorgen ervoor dat alle leerlingen hun weg kunnen vinden bij het buiten spelen en stimuleren het samenspelen en de variatie in spel. Leerkrachten kunnen de kwaliteit van het buitenspelen vergroten door gewenst bewegingsgedrag voor te doen, spellen te introduceren en mee te spelen. Op sommige scholen zorgen gymdocenten en pedagogisch medewerkers voor beweegactiviteiten in de grote pauze.
www.groeneschoolpleinen.nl
www.allesoversport.nl/artikel/interventies-voor-een-gezond-schoolplein

Bewegend leren

Op een gymbal in de klas, sommen springen tijdens rekenen, fietsen tijdens het zelfstandig werken. Slechts enkele voorbeelden. Het kan ook makkelijker: Diverse websites bieden beweegideeën aan voor de kinderen. Coöperatieve werkvormen zorgen voor een loopje door de klas. Fitness en dansen met de klas via Gynzy, Prowise en ‘Just dance’ via Youtube is een zeer populaire break na 45 minuten rekenen!
api.gynzy.com/nl/filter/overige/muziek-en-dans
www.prowise.com/nl/tip-en-trick/bewegingsles

Juist deze ‘makkelijke’ vorm van meer bewegen in het onderwijs kunnen we eenvoudig introduceren. Ik pleit dan ook voor een stappenteller-achtige timer. Laten we de komende week eens bijhouden in de klas hoeveel de kinderen ‘waardevol’ bewegen. Doe er dan ook echt je best voor om de kleine pauze een spel te introduceren (doe zelf mee of speel scheids). Begin ’s ochtends na het stillezen met een dans via Youtube of Gynzy of een ochtend gymnastiek achtige routine (5 minuutjes maar). Laat ’s middags de kinderen een ‘dirigentje’ achtig kringspel spelen als ze hard gewerkt hebben of een actieve vorm van ‘commando pinkelen’. Als het goed is kun je makkelijk aan 60 minuten bewegen komen. Laat de kinderen ook de minuten thuis bijhouden en doe een wedstrijd met de paralelgroepen.